Segmen Santai @ Miri FM

Waktu Siaran : 0930 - 1000 pagi dan 2000 - 2100 malam

Memberi peluang kepada pendengar untuk menyampaikan ucapan kepada rakan-rakan secara langsung dan sekaligus mengetahui sambutan pendengar terhadap siaran Mirifm.

Segmen Cerita Kita

Waktu Siaran : 2000 - 2100 setiap hari Rabu

Memberi peluang kepada pendengar berkongsi pendapat / pandangan.

Relaks santai @ Miri FM

Waktu siaran : 1800 - 2100 setiap hari

Membawa pendengar mengikuti maklumat-maklumat terkini semasa pendengar beristirehat di rumah disamping maklumat-maklumat solat bagi Zon 2 dan 3

Segmen Celik si Cilik

Waktu Siaran : 1015 - 1100 pagi

Mengadakan Pertandingan Bercerita untuk Kanak-Kanak serta menarik minat membaca, menanam sikap berani berinteraksi dan seterusnya mengikis perasaan malu dalam diri mereka.