Segmen Teropong Utara (Mirifm/Limbangfm)

Waktu Siaran : 1015 - 1100 pagi setiap hari Rabu.

Dengan ini dapatlah meluaskan pendengaran di antara Stesen Miri/Limbang diikuti oleh jiran Brunei Darussalam dan Wilayah Persekutuan Labuan.

Dari segi pemasaran dapatlah mempromosikan iklan secara "cross promo" dan dapat menarik pendengar di negeri/negara jiran.