Maklumat DJ


Penyampai & Segmen: WAIfm MIRI : CARTA NUAN NEMU BELAGU

Biografi:

Desmond Surai

Penerbit Rancangan B19

Facebook : https://www.facebook.com/desmond.mon.75Facebook: DESMOND.MON.75
Instagram: